Kulturlarvet.
Ett ”litet l” kom emellan när man pratade om kulturarvet i P1.