För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, vi följer er.
Säkerhetspolisens inledningsord på Twitter