Det är inget problem att de unga flyttar från glesbygden. Problemet är att de gamla bor kvar.
Humorgruppen Klungen i ”På rätt sida om okej”